ओओता सिटी नेभिगेसन


यो विदेशी बासिन्दाका लागि जीवनयापनसंबन्धी जानकारी दिने पत्रिका हो ।。बुझ्न सजिलो जापानिज भाषा,अंगेजी भाषा,कोरियन भाषा,कोरियन चिनियाँ भाषा,चिनियाँ भाषा,तागालोग भाषा गरी पाँच भाषामा प्रत्येक बर्ष 10 पटक प्रकाशित गर्दछ ।

:: Backnumbers