Public Housing “Toei-jutaku” Application Form filling up support session


Gustong mag-apply sa public housing “Toei-jutaku” ngunit nahihirapan sa pagsusulat sa application form. Tumutulong ang mga interpreter na adviser sa “micsOta” sa pagpifill-up ng application form.

★Petsa at oras: February 2, 2018 (Fri.) 1:00 PM ~ 4:30 PM

★Lugar: Multicultural Society Promotion Center (micsOta)
 1F Consumer Center, 5-13-26 Kamata, Ota City

★Lengguwahe: English, Tagalog, Chinese at Nepalese

★Kailangang dalhin:
 ① Gabay(Booklet) para sa pag-aapply sa Toei-jutaku at Application form
 ② Impormasyon ng pamilya na kasamang maninirahan, tulad ng pangalan,taon ng kapanganakan, pinagtatrabahuhan o pangalan ng eskwelahan at resident card
 ③ Papeles na nagpapatunay ng kinikita tulad ng Gensenchoshu-hyo (withholding tax slip from salaries)
 ④ Mapa o sketch na may sukat ng bahay na kasalukuyang tinitirahan

【Makipag ugnay sa】Multicultural Society Promotion Center (micsOta)
 Tel. 03-6424-8822
 E-mail: info@micsota.jp
 URL: https://micsota.jp/