New Year Holiday at pansamantalang pagsasarado sa January ng Multicultural Society Promotion Center (micsOta)


Sarado ang Multicultural Society Promotion Center sa mga susunod na petsa:

Hindi magagamit ang alinmang serbisyo habang sarado.

PetsaDahilan
Dec. 29, 2017(Fri)- Jan.3, 2018(Wed) New Year Holiday
Jan. 28, 2018(Sun) Mangyaring tandaan na walang Linggong konsultasyon sa petsang ito.Dahil sa NPO/ Residents activities forum