Japanese Class sa lungsod ng Ota para sa mga Baguhan o Beginners


Sisimulan ang Japanese Classes sa lungsod ng Ota para sa mga baguhan o beginners.

●Nararapat:
※Mga taong tumutugon sa mga sumusunod na batayan.
(1) Mahigit 16 yrs. old.
(2) Walang karanasan sa pag-aaral ng Nihongo, hindi marunong magsalita ng pang-araw-araw na Nihongo.

●Kapasidad: 30 Katao

●Petsa: Tuwing araw ng Linggo mula Jan. 18~March 11, 2018 1:00p.m~3:00p.m (kabuuan= 8 beses)
※Walang pasok sa Jan. 28

●Lugar: Consumer Center ( 5-13-26 Kamata Ota-ku) 1F mics Ota Classroom

●Bayad: ¥500 (para sa kabuuang 8 beses)

●Nilalaman: Hiragana, Katakana, Simpleng pang-araw-raw na Nihongo

●Paraan ng pag-apply: Punan ang application form at maaring dalhin, ipadala sa koreyo o ipadala sa pamamagitan ng e-mail sa Multicultural Society Promotion Center.
 » Word » PDF

Huling tanggapan: Jan. 13, 2018 (Sabado)

【Pag-apply/ Sanggunian】
Multicultural Society Promotion Center 03-6424-8822
FAX 03-5710-6330
Email info@micsota.jp