महानगरपालिका आवास आवेदन फारम भर्न सहायता संघ


तोए जिउताकुको लागी दर्ता गर्नु भएकोहरुलाई जापानिज भासामा फारम भर्न गारो
हुनेलाई मिक्स ऒताका भासा उल्था गर्ने मान्छेहरुले सहयोग गर्नेछन् ।

★समय : 2018 फेब्रुवरी 2 सुक्रबार (1बजेबाट4:30 सम्म )

★ठेगाना : ऒतकु खमता 5-13-26, स्योउहिस्यासेन्टर
 उल्था गरिने भाषा (अंग्रेजी .फिरिपिन्न .चाहिनिज.नेपाली)

★सहायक भाषा:अंग्रेजी・तागारोगु भाषा・चिनियाँ भाषा・नेपाली भाषा

★लिएर आउने कुरा :
 १) फारम
 २) संगै बसेका परिवारको नाम र जन्म मिति, स्चूलअनि ओफिस नाम जाइर्युकार्ड
 ३) काम गरिरहेको मान्छेको आम्दानी कति हुन्छ भनेर बुजिने पत्र
 ४) अहिले बसेको ठाउको ठेगाना बुजिने पत्र

【सम्पर्क】सोद्पुछ गर्ने ठाउँ ऒताकुताबुन्का क्योउसेइ सेन्टर (मिक्स ऒता)
 फोन 03-6424-8822
 ई-मेल info@micsota.jp
 यु आर एल https://micsota.jp/