बहुसांस्कृतिक सहजीवन प्रवर्द्वन केंद्र (mics ओता)  नयाँ वर्षको छुट्टी र जनवरी महिनाको असाधारण छुट्टिको जानकारी


बहुसांस्कृतिक सहजीवन प्रवर्द्वन केंद्र, निम्नलिखित तालिका अनुसार बंद रहनेछ । त्यस समयमा,कुनै पनि कार्यहरु गरिनेछैन ।

समय तालिकाकारण
२०१७ साल,डिसेम्बर,२९ तारिख(शुक्रवार)~२०१८ साल,जनवरी,३ तारिख(बुधवार)नयाँ वर्षको छुट्टी
२०१८ साल,जनवरी,२८ तारिख(आईतबार)※ आइतबारको परामर्श बन्द हुनेछ ।NPO・वडा निवासी गतिविधि फोरमको निम्ति

समाप्त