जापानिज भाषा (भोलन्तिएर )फिरिमा सिक्ने पाउने बारेको सूचना ।।


बिदेसी मान्छेहरुको लागी जापानी भासा र क्ष्यमता राम्रो बडाउने छ ।

यो कलास सकेपछि अन्तररास्तिया सस्थाद्योरा जापानिज भाषा सिकाउने भोलन्तिएर को रुपमा काम गर्नुपर्छ ।

**गर्न पाउने(किसिम)

जापानिज भाषा तेती अनुभब नभए पनि , अलिकता पडेको अनुभब भएनी हुन्छ

*जनानिज भासा को अनुभब या कुनै परमाण पत्र पनि चाहिदैन

**समय
हेइसेइ 30,जनवरी 25,बाट मार्च 15,सम्म
पर्तेक हप्ता बिहिबर(8.पटक )दिउसो 2,बजे बाट 4,बजे सम्म

**ठाउँ

ओतकुताबुन्क्योउसेइ सुइसिन्न सेन्टर (MICS,ओता )

पैसा फिरी

E-mail,अथवा पोस्ट कार्ड

पैसा फिरी
भर्ना गर्ने तरिका

email.अथवा post,card,मा आबस्यक तत्वहरु (कसशाको नाम ठेगाना नाम र सम्पर्क()फोन नम्बर इमेल ठेगाना )लेखी ओताकु ताबुनका क्योउसेइ केन्द्र सम्म पठाऊनु होला ।इच्क्कु हरु बदि भएमा छान्ने छ ।(‘टोटल 30,जना )

भर्ना हुनु पर्ने मिति तल छ
2017.डिसेम्बरको 20,तारिख सम्म (बुधबार )

क्षानिएको निस्कर्स
जनवरी 12.तारिख सम्म e-mail.postcard,वा फोनबाट सुचित गरिन्छ ।

सम्पर्क गर्ने ठाउँ
ताबुन्का क्योउसेइ केन्द्र (Tabunka Kyosei Suishin Center : Mics ओता )
〒144-0052 OHTA-KU KAMATA 5-13-26

भर्ना हुनु पर्ने e-mail
koza-mosikomi@micsota.jp

सोद्पुछ गर्न परेमा  e-mail
koza-situmon@micsota.jp

» File Downroad: Open to the New Window