mics Ota


Multicultural Society Promotion Center(mics Ota)


Bilang batayan ng Multicultural Society Promotion ng Ota City, noong Sept. 1,2010 itinatag ang Multicultural Society Promotion Center(micsOta). Maraming serbisyo ang isinasagawa sa micsOta upang maayos at mapayapang makapamuhay ang mga dayuhan dito sa Ota City. Kasama sa pagpapatibay ng relasyon ng mga residenteng hapon at dayuhan sa pamamagitan ng pakipagpalitan sa mga aktibidad at aralin ,ang micsOta ay namamahala din ng konsultasyon sa iba’t-ibang wika,pagsasalin ng mga impormasyon ng administrasyon sa ibang wika,at pagdidispatsa ng mga interpreter sa mga pasilidad ng lungsod.

IMG_20160809_094507

Nilalaman ng serbisyo at mga gawain:

① Konsultasyon para sa mga dayuhan.
② Pagsasalin ng mga impormasyon ng administrasyon sa ibang wika.
③ Pagpapadala ng mga interpreter sa mga pasilidad ng lungsod.
④ Pagsasagawa ng mga Japanese Language Classes
⑤ Pagsuporta sa aktibidad ng Int’l. Exchange Program⑥
⑥ Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga dayuhan


» Gabay sa paggamit