Tumatanggap ng mga Mag-aaral para sa Pagbabasa at Pagsusulat ng wikang Hapon


Ang klase na ito ay para sa mga hindi sapat ang napag-aralang pagbabasa at pagsusulat sa paaralan, at sa mga nais matuto ng pagbabasa at pagsusulat ng Nihongo.
Pag-aaralan ang Hiragana,Katakana at simpleng pananalita na ginagamit sa pang araw-araw na pamumuhay.

NararapatMga naangkop ng mga sumusunod:
1) Mga naninirahan, nagtatrabaho, kasalukuyang nag-aaral sa lungsod na higit 16yrs. old
2) Mga hindi nakakapagsalita sa wikang Hapon na makakapunta buong taon
Araw/OrasMay 7, 2017~ Feb. 11, 2018
Araw ng Linggo( 24 araw), 2:00p.m~4:00p.m
LugarOta City Public Office Main bldg.
KapasidadUnang darating na 60 katao
May mag-aalaga ng bata ( 1yr.6mths. old ~ grade 3 ng elem. )
Paraan ng pag-applyMangyaring mag-apply mula 9:00am sa April 1, 2016 sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o pagpunta sa lugar.
Pag-apply/ SanggunianRegional Empowerment Promotion Division Lifelong Learning Support Section
TEL: 03-5744-1443
FAX: 03-5744-1518