Ota Japanese Classes para sa mga Bata


Japanese classes para sa hindi pa pumapasok sa paaralan (pre-schoolers) at mag-aaral na may banyagang nasyonalidad.

NararapatMga preschoolers na batang residente ng Ota at may 6 mths. bago pumasok sa elementarya, at mga estudyanteng hindi maka-enroll sa paaralan dahil sa kakulangan sa kaalaman ng wikang Hapon.
Nilalaman ng pag-aaralpagbabasa at pagsusulat ng hiragana, katakana at kanji, paraan ng pagbibilang, mga pananalita na ginagamit sa araw-araw na pamumuhay at sa buhay-eskwela.
Araw/OrasMon.・Tue.・Thurs. / 9:00a.m~12:00noon
Lugarmics Ota 1F. Classroom
BayadLibre
Makipag-ugnay samics Ota (Goto, Ishii)
TEL: 03-6424-8822
FAX: 03-5744-1516
〒144-0052 5-13-26 Kamata Otaku