जापानिज भाषा (भोलन्तिएर )फिरिमा सिक्ने पाउने बारेको सूचना ।।

बिदेसी मान्छेहरुको लागी जापानी भासा र क्ष्यमता राम्रो बडाउने छ । यो कलास सकेपछि अन्तररास्तिया सस्थाद्योरा जापानिज भाषा सिकाउने भोलन्तिएर को रुपमा काम गर्नुपर्छ । **गर्न पाउने(किसिम) जापानिज भाषा तेती अनुभब नभए पनि , अलिकता पडेको अनुभब भएनी हुन्छ *जनानिज भासा को अनुभब या कुनै परमाण पत्र पनि चाहिदैन **समय […]