पहुँच


JR कामाता स्टेशनको पूर्व निकासदेखि 5 मिनेट पैदलमा यो अवस्थित छ ।

IMG_20160809_113609

स्थानटोक्यो ओओता-कू, कामाता 5-13-26  उपभोक्ता मामलाहरु केन्द्र पहिलो तल्ला
फोन नंबर03-6424-8822
फ्याक्स03-5710-6330
ईमेलlinfo@micsota.jp
खुल्ने समयसोमबार~शुक्रवार  10:00~17:00、
आईतबार 13:00~17:00