यो काम गर्दछ


बहुभाषी जीवनयापनसंबन्धि परामर्श

IMG_20160809_094532भाषागत समस्या वा, दैनिक जीवनमा आईपर्ने विभिन्न समस्या ,जापानमा दैनिक जीवन गुजारामा कुनै समस्या भए, ओओता नगरमा बस्ने, विदेशी बासिन्दाका लागि जीवन परामर्श दिनलाई हामी कहाँ धेरै भाषाका सुविधाहरु छन्। साथै यसले आइतबारका दिन वकिल जस्ता विशेषज्ञहरुद्वारा परामर्श दिने कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्दछ ।。

(1) परामर्श सामग्रीहरू:सामान्य जीवन ,बीमा, ・कर ,निवासको स्थिति विवाह , छोडपत्र, छोराछोरी हुर्काउन , जापानी भाषाको शिक्षा, कामको समस्या, जापानी भाषाको पढाइ र लेखन आदि,
(2) परामर्शको लागत:सिद्धान्तत: नि:शुल्क
(3) रिजर्भेसन:आवश्यक छैन
(4) भाषा

भाषा दिनसमय
चिनियाँसोमवार~ शुक्रवार10:00~17:00
पहिलो・तेस्रो आइतवार13:00~17:00
तागालोगसोम・मंगल・बिहि・शुक्रवार 10:00~17:00
दोस्रो आइतबार13:00~17:00
अंग्रेजीसोम~शुक्रवार 10:00~17:00
※निम्न भाषाहरु, . आरक्षण अनुरूप हुनेछ 。
कोरियाली भाषा・भियतनामी भाषा・थाई भाषा・स्पेनिस् भाषा・पुर्तगाली भाषा・रूसी भाषा・उर्दू भाषा、नेपाली भाषा, हिन्दि भाषा ・बंगाली भाषा

विशेषज्ञ परामर्श

हरेक आइतवार,एक विशेषज्ञ द्वारा परामर्श दिईन्छ । तर प्रत्येक समय संवाददाताको भाषा निम्नानुसार हुन्छ : यदि कुनै पनि अन्य भाषाको अनुवादक आवश्यक भए हामीलाई अग्रिम सम्पर्क गर्नुहोस्।

जिम्मेवारबारभाषासमय
कानूनी परामर्शवकीलपहिलो आइतबारचिनियाँ13:00-17:00
आमा र बच्चा परामर्शआमा र बच्चाको परामर्शदातादोस्रो आइतबारअंग्रेजी・तागालोग
श्रम परामर्शप्रमाणित सामाजिक बीमा श्रम सल्लाहकारतेस्रो आइतवारचिनियाँ
सामान्य जीवनप्रमाणित सामाजिक बीमा श्रम सल्लाहकारचौंथो आइतवार

अनुवादक प्रेषण

ओओता वार्ड कार्यालय र ओओता सम्बन्धित सुविधाहरुमा एक जना अनुवादक पठाउँदछ ।

ओओता वार्ड कार्यालयमा अनुवादक साथमा रहनेछ ।

प्रशासनिक प्रक्रियाहरुको व्याख्या जस्ता ओओता वार्ड कार्यालयका प्रत्येक कुरामा अनुवादकले साथ दिनेछन् ।

(1) भाषाहरु・समय

भाषाबारसमय
चिनियाँसोमवार~ शुक्रवार10:00~17:00
तागालोगसोम・मंगल・बिहि・शुक्रवार 10:00~17:00
अंग्रेजीबुधवार10:00~17:00
※निम्न भाषाहरु, . आरक्षण अनुरूप हुनेछ 。
कोरियाली भाषा・भियतनामी भाषा・थाई भाषा・स्पेनिस् भाषा・पुर्तगाली भाषा・रूसी भाषा・उर्दू भाषा、नेपाली भाषा, हिन्दि भाषा ・बंगाली भाषा

(2) कसरी अनुरोध गर्ने:माथि उल्लेखित समयमा mics ओओतामा सीधा संपर्क गर्नुहोला वा कृपया फोनबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । 。
(3) अनुवाद शुल्क:निःशुल्क

ओओता-सम्बन्धित सुविधाहरुमा अनुवादक पठाउनु

ओओता वार्ड कार्यालय बाहेक अन्य ओओता संबन्धित सुविधाहरु(विशेष शाखा, नगर प्राथमिक र जुनियर उच्च विधालय, नर्सरी , कल्याण कार्यालय, आदि )मा एक जना अनुवादक पठाईन्छ ।

(1) भाषा:चिनियाँ भाषा,तागालोग भाषा,अंग्रेजी भाषा,कोरियाली भाषा,च्योसेन् भाषा・भियतनामी भाषा・थाई भाषा・स्पेनिस् भाषा・पुर्तगाली भाषा・रूसी भाषा・उर्दू भाषा,नेपाली भाषा, हिन्दि भाषा ・बंगाली भाषा
(2) कसरी अनुरोध गर्ने: कृपया mics ओओतामा परामर्श गर्नुहोला ।。
(3) अनुवाद शुल्क:सिदान्तत: निःशुल्क


अनुवाद

ओओता नगर・ओओता-सम्बन्धित सुविधाहरुमा यो पेश गरिएकोछ,जन्म प्रमाणपत्र र विवाह प्रमाणपत्रजस्ता प्रमाणपत्र र कागजातहरु सिद्वान्तत:नि:शुल्क अनुवाद गरिन्छ । यदि पेश गर्नु पर्ने गन्तव्य ओओता नगर बाहेक भए,, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

(1) भाषा:चिनियाँ भाषा,तागालोग भाषा,अंग्रेजी भाषा,कोरियाली भाषा,च्योसेन् भाषा・भियतनामी भाषा・थाई भाषा・स्पेनिस् भाषा・पुर्तगाली भाषा・रूसी भाषा・उर्दू भाषा、नेपाली भाषा, हिन्दि भाषा ・बंगाली भाषा

(2) कसरी अनुरोध गर्ने:micsओओता खुल्ने समयभित्र,अनुवाद गर्न चाहेको कागजातसहित कृपया सिधै आउनुहोला ।
(3) अनुवाद शुल्क:ओओता नगर