जीवन यापन संबन्धी जानकारी


विधालय सहायता

विधालय सहायता भनेको, प्राथमिक र जुनियर उच्च विद्यालयमा अध्ययनरत निम्न आय भएका घरपरिवारले खर्च बापत केही सहायता प्राप्त गर्न सकिने, जापानी योजना हो । सहायता सामग्रीहरू, शहर/वडा/गाउँ अनुसार यो थोरै भिन्ना भिन्नै छन् ।

<ओता नगरमा विधालय सहायता >
निम्न घरपरिवारहरु योग्य हुनुहुन्छ ।
・जीवन यापन कल्याण प्राप्त गरिरहेको घरपरिवार
・ अघिल्लो बर्षको सबै घरपरिवारको जम्मा आम्दानी “प्रमाणित मापदण्डको रकम” बराबर वा त्यो भन्दा कम भएका घरपरिवार

<आवेदन>यदि तपाईं स्कूल सहायता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, आवेदन फारम पेश गर्नुहोस् । आवेदन फारम ,शिक्षाको बोर्ड र ओता वडा प्राथमिक र जुनियर उच्च विद्यालयमा पाईन्छ । आवेदन दिन सकिने अवधि ,अप्रिलदेखि अर्को वर्ष
को फरवरीसम्म ।
आवेदन दिने बेलामा,स्तांतरण गर्नुपर्ने बैंक खाताको व्यक्तिको नाम, वित्तीय संस्थाको नाम, शाखाको नाम , खाता नम्बर आदि आवश्यक छ।

<समीक्षा>विद्यालय सहायता दिनुपर्ने विषय हो कि हैन, शिक्षा समिति निवासी दर्ताको घरपरिवार बोर्ड, निवास कर, कल्याण सुरक्षाको सूचनाको आधारमा समीक्षा गरिनेछ ।आवेदन दिएको वर्षको जनवरी १ तारिखमा बिदेशमा बस्नुभएको भए,कृपया ओता वडा शिक्षा समिति सचिवालय,शैक्षिक सहायता विभाग, शैक्षिक शाखामा कसरी आवेदन दिने सोध्नुहोला ।

<परीक्षा नतिजा>
परीक्षाको परिणाम, तपाईंको घरमा हुलाकद्वारा पठाईनेछ । परीक्षाको परिणाम「मुख्य सुरक्षा प्रमाणीकरण 」「 आवश्यक सुरक्षा प्रमाणीकरण」「 प्रमाणित छैन」「अनिर्णित」मध्ये कुनै पनि ।
「मुख्य सुरक्षा प्रमाणीकरण 」「 आवश्यक सुरक्षा प्रमाणीकरण」भएको खण्डमा, विद्यालय सहायता रकम तपाईंको आफ्नो खातामा जम्मा हुनेछ, 。
「 विना प्रमाणपत्र 」भएको खण्डमा, विधलय सहायता पाउँने विषय हुन सक्दैन ।
「अनिर्णित」भएको खण्डमा कृपया निम्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुहोस् ।

<परीक्षाको परिणाम「अनिर्णित」भएका व्यक्तिहरु>
○आवेदन दिएको बर्षको जनवरी १ तारिखमा ओता कुमा बसिरहेका व्यक्तिहरु
 ・ओता कुको कर शाखामा, कृपया अघिल्लो वर्षको आफ्नो आय घोषणा गर्न जानोस् ।
○आवेदन दिएको बर्षको जनवरी १ तारिखमा ओता कुमा नबसिरहेका व्यक्तिहरु
 ・जापानमा बसेका व्यक्तिहरु,जनवरी १ तारिखमा बसेको ठाउँको नगरपालिकाबाट जारी गरिएको निवास कर प्रमाणपत्र (आय रकम उल्लेख गरिएको),कृपया ओता कु शैक्षिक समिति प्राज्ञिक सहायता बिधालय मामला आवेदन काउण्टरमा पेश गर्नुहोला ।,
 ・विदेशमा बसेका व्यक्तिहरु,ओता कु शैक्षिक समिति,अध्ययन सहायता शाखाको सचिवालयमा , कृपया सम्पर्क गर्नुहोला । माथि उल्लेखित प्रक्रिया सकिएपछि, र शिक्षा बोर्डले पुन: परीक्षण गरिनेछ । परीक्षाको परिणाम आफ्नो घरमा हुलाकद्वारा पठाईनेछ । म्याद गुज्रनु अघि कुनै प्रक्रिया अघि नबंढाएमा, आवेदन अस्वीकार गरिनेछ।

ओओता नगरबाट संप्रेशित समाचार

कर, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य निदान र खोपहरु आदिबारे तपाईंलाई सुसूचित रहन मदत यसले गर्दछ ।,

National Health Insurance

Ota City National Health Insurance Guidebook
जीवन जिउने मार्गदर्शक

living_guide_en_2015

ओओताको प्रशासनिक सेवा, प्रक्रिया , सार्वजनिक सुविधाहरुबारे निर्देशन जस्ता आदि,जीवन जिउने मार्गदर्शक संबन्धि जानकारीहरु सारांशमा अंग्रेजी , तागालोग, चीनियाँ , कोरियाली भाषामा प्रकाशित गरिएको हुन्छ ।

प्रकोप रोकथाम नक्शा

dp_map_ne

evacuation_ne


चिकित्सा संस्थाबारे जानकारी

सूर्यमुखी (टोक्यो महानगरीय चिकित्सा संस्थाबारे सूचना सेवा ):टोक्योमा चिकित्सा संस्थाहरू, क्षेत्र , चिकित्सा पाठ्यक्रमको , आफूलाई उपयुक्त लाग्ने भाषाहरुमा तपाईं खोजी गर्न सक्नुहुन्छ । जापानी र अंग्रेजी संस्करणका एक पृष्ठ त्यहाँ हुन्छ ।

gomi_nepal