ओओता नगर,, बच्चाको लागि जापानी कक्षा(कामाता )


यो जापानी कक्षा विदेशी राष्ट्रका पूर्वप्राथमिक विद्यार्थीहरूको लागि हो ।

लक्ष्य:प्राथमिक विधालयमा भर्ना हुन ६ महिना बाँकी भएका ओओता नगर निवासी बच्चाहरु जो जापानिज भाषा जान्दैनन्,तिनीहरुप्रति यो कार्यक्रम लक्षित छ ।
सिक्ने सामग्रीहिरागाना, काताकाना, खांजी पढ्ने / लेख्ने-बस्तु गणना गर्ने तरिका , स्कूल जीवन र दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने शब्दहरू आदि, विद्यालयमा उपस्थित हुन तयारीको लागि जापानी सिक्ने मदत गर्दछ ।
मिति र समयसोमवार, मंगलवार र बिहीबार ९:००~१२:००
स्थानमिक्स ओओता पहिलो तल्ला, कक्षा कोठा
लाग्ने खर्चनि:शुल्क शिक्षण
संपर्कमिक्स ओओता (गोटो ईशी)
☎:०३-६४२४-८८२२, फ्याक्स ०३-५७४४-१५१६
〒१४४-००५२ओओता नगर,कामाता ५-१३-२६