Impormasyon


Japanese Class sa lungsod ng Ota para sa mga Baguhan o Beginners

Sisimulan ang Japanese Classes sa lungsod ng Ota para sa mga baguhan o beginners. ●Nararapat: ※Mga taong tumutugon sa mga sumusunod na batayan. (1) Mahigit 16 yrs. old. (2) Walang karanasan sa pag-aaral ng Nihongo, hindi marunong magsalita ng pang-araw-araw na Nihongo. ●Kapasidad: 30 Katao ●Petsa: Tuwing araw ng Linggo […]