Impormasyon


Ota City Beginners Japanese Classes

●Nararapat: ※Mga taong tumutugon sa mga sumusunod na batayan. (1) Mahigit 16 yrs. old. (2) Walang karanasan sa pag-aaral ng Nihongo, hindi marunong magsalita ng pang-araw-araw na Nihongo. ●Kapasidad: 30 Katao ●Petsa: Tuwing araw ng Linggo mula Oct. 15~Dec. 3, 1:00p.m~3:00p.m (kabuuan= 8 beses) ●Lugar: Consumer Center ( 5-13-26 Kamata […]


International City Ota Festival in “Soranohi(Sky Day) Haneda

Ayon sa tema na “From Haneda to the World”, magkakaroon ng iba’t-ibang makulay na programa ng internasyonal na pakikipag-palitan bilang magiliw na pagtanggap sa mga panauhin. Anyayahan ang inyong pamilya at mga kaibigan sa kaganapan. ●Petsa: Sept. 30, 2017 (Sat) 10:00a.m~4:00p.m ※Maaring makansela kapag umulan ng malakas o itigil kapag […]


Naghahanap ng mga Kalahok para sa Ika-23 Pagtatalumpati sa Nihongo 2017

Nais nyo bang marinig ang talumpati ng mga dayuhang naninirahan sa Japan? Pagtatanghal sa wikang Hapon tungkol sa naramdaman sa paninirahan sa Japan, pag-aaral ng wikang Hapon atbp. bagay. Huwag mag-atubiling lumahok dito. ●Petsa: Sept. 24, 2017 (Sun) 1:30p.m~4:00p.m (simula ng pagtanggap 1:00p.m) ●Lugar: Ota Citizens Hall, Aprico Exhibition Room […]