जापानी भाषामा भाषण २०१७ स्तुतकर्ता चाहियो


जापानी भाषा अध्ययनरत सबै बिदेशी महानुभावहरु,के तपाईं जापानी भाषामा आफ्नो बिचार व्यक्त गर्न चहानुहुन्न?

मिति र समय २०१७साल,९महिना,२४तारिख(आईतबार)
  १३:३०~१६:००(दर्ता सुरु १३:००)

स्थान:ओओता कुमिन हल,एप्रिको प्रदर्शनी हल (ओओता-कु, कामाता५-३७-३)
आवेदन लिईने:लगभग २० जना
 (यदि आवेदकहरुको संख्या बढी भएमा, गोलाप्रथाद्वारा छानिनेछ)
*सिद्धान्त,प्रत्येक संगठनबाट एक व्यक्तिलाई अनुरोध गरिनेछ ।
भाषणको समय :३~५ मिनट
आवेदनको योग्यता: : ओओता-कु को निवासी, , विद्यार्थी,कुनै कार्यलयमा कार्यरत, वा ओटा-कुको सर्कलमा जापानी भाषा अध्ययनरत,मातृभाषाको रुपमा जापानी नबोल्ने व्यक्तिहरु, व्यक्ति आफू स्वयं भएको पहिचान ।

विषय】: छ वटा विषयवस्तुहरूमध्येबाट कुनै एकको चयन गर्नुहोस्।
• जापान र आफ्नो स्वदेशको बीच सांस्कृतिक भिन्नता ।
• मेरो सपना।
• जापानको मनपर्ने स्थान ।
• छरछिमेकीसंग कसरी व्यवहार गर्ने र त्यहाँ प्रवेश गर्ने तरिका ।
•जीवनशैली,आचरण आदिको भिन्नताले गर्दा सजिलै बुझ्न नसकिएका कुराहरु ।
• आफूखुशी । (कृपया तपाईं स्वयंले आफूखशी विषय चयन गर्नुहोला)

आवेदन दिने ठाउँ:
ओओता-कु, , पर्यटन , अन्तर्राष्ट्रिय शहरी क्षेत्र, , अन्तर्राष्ट्रिय शहर, बहुसांस्कृतिक सहजीवन संवर्धन विभाग 〒१४४-८६२१
ओओता-कु,कामाता ५-१३-१४

☎टेलिफोन : ०३-५७४४-१२२७
☎फ्याक्स :०३-५७४४-१३२३
ई-मेल:
Kokusaicity2017@yahoo.co.jp

【अन्तिम म्याद:२०१७ साल,७ महिना,२१ तारिख(शुक्रवार )】