Japanese Language Class ng Ota City para sa mga bata


Itong klase na ito ay para lamang sa mga batang-dayuhan na nagnanais na mag-enrol sa pampublikong Elementary at Junior High School ng lungsod.

Sinusuportahan namin ang kanilang pag-aaral ng wikang-hapon at tulungan sa maayos na pagbabago ng kanilang school life o buhay –estudyante dito sa Japan.

HALINA’T SUMALI SA AMIN sa OMORI!

Lugar#401 Sanno Hall, Ota City
Araw at OrasTuwing Lunes, Miyerkoles at Biyernes 9:00a.m-12:00p.m
Edad6-15 yrs.old
Kapasidad12katao/estudyante
BayadLibre ang pag-aaral

Layunin naming makapagbigay ng mataas na kalidad ng pagtuturo.

Huwag mag-atubiling kumontak sa amin para sa anumang katanungan

NIHONGO-GURURITTO
Lokal na non-profit organization(NPO) na ipinagkatiwala ng Ota City ng taong 2015 na mamahala sa programa

*Classroom:3-37-11 Sanno Ota-ku
*TEL&FAX:
03-5709- 1347
080-3428-5709(Ms Iijima)
℮‐MAIL:ngururitto1998@yahoo.co.jp
URL: http://www.geocities.jp/nhg_gururitto1998/gururi-JC/index.html