International City Ota Festival in “Soranohi(Sky Day) HanedaAyon sa tema na “From Haneda to the World”, magkakaroon ng iba’t-ibang makulay na programa ng internasyonal na pakikipag-palitan bilang magiliw na pagtanggap sa mga panauhin. Anyayahan ang inyong pamilya at mga kaibigan sa kaganapan.

●Petsa:
Sept. 30, 2017 (Sat)
10:00a.m~4:00p.m
※Maaring makansela kapag umulan ng malakas o itigil kapag masama ang panahon.

●Lugar:
Old Maintenance Area Haneda Airport (Address: 1-5 Haneda Kuko Ota-ku)

●Paraan ng Pagpunta:
*5 mins. lakad mula sa Tenkubashi station gamit ang Keihin Kyuko Line o Tokyo Monorail
*Libreng bus mula sa east exit ng JR Omori station, Kamata station

<Shuttle bus Timetable>
shuttle-bus-map-e
※Mangyari lamang na gamitin ang pampublikong transportasyon.
※May parking space para sa mga bisikleta.


●Nilalaman:
*Stage event (Musika ng iba’-t-ibang bansa at tradisyonal na kultura ng Japan tulad ng mikoshi (portable shrine) at hayashi (orchestra).
*Pagtatanghal ng mga booth na lokal at ng iba’t-ibang bansa (pagpapakilala ng bawat sariling bansa, workshop, kitchen car, mga pagkain ng iba’t-ibang bansa, pagbebenta ng mga katutubong likha, atbp.)
*Iba’t-ibang atraksyon
*Makakatikim ng pagkain mula sa iba’t-ibang bansa
*World Food Court at mga espesyal na produkto ng Japan

【Makipag-ugnay sa】Tourism Division Tourism Promotion Section
☎03-5744-1322 FAX03-5744-1323