Naghahanap ng mga Kalahok para sa Ika-23 Pagtatalumpati sa Nihongo 2017


Nais nyo bang marinig ang talumpati ng mga dayuhang naninirahan sa Japan?
Pagtatanghal sa wikang Hapon tungkol sa naramdaman sa paninirahan sa Japan, pag-aaral ng wikang Hapon atbp. bagay. Huwag mag-atubiling lumahok dito.

●Petsa:
Sept. 24, 2017 (Sun) 1:30p.m~4:00p.m (simula ng pagtanggap 1:00p.m)

●Lugar:
Ota Citizens Hall, Aprico Exhibition Room ( 5-37-3 Kamata Ota-ku)
Walang bayad ang pagpasok at mangyaring direktang magpunta sa lugar sa mismong araw ng kaganapan.

【Makipag-ugnay sa】Internationalization and Multiculturalism Promotion Division
☎03-5744-1227 FAX03-5744-1323