सुचना सूचना सुचना (बिदाको बारेमा)
सेक्टेम्बर २७ को (२०१७ )बिहिबार देखी ओक्तोबर २ तारिख (सोमबार) सम्म ऒता मिक्सु बिदा छ । यो सस्थाले गर्न लागेको प्रोग्राम को तयारीका लागी बिदा गरिदै छ ।
ओक्तोबरको ३ गते बाट सुरु गरिने कुरा जानकारी गरौछौ । समय बिहाना १०देकि बेलुका ५ बजे सम्म

सूचना