मिक्स ओओता


बहुसांस्कृतिक संवर्धन केन्द्र (मिक्स ओओता)को बारेमा


ओओता नगरको बहुसांस्कृतिक संवर्धनको लागि ओओता बहुसांस्कृतिक संवर्धन केन्द्र (mics ओओता) सेप्टेम्बर 1, 2010 मा स्थापना गरिएको थियो। यो mics ओओतामा विदेशी नागरिकहरु शान्तिपूर्ण रुपले जीवन बिताउन सकुन्, जापानी बासिन्दा र विदेशी बासिन्दा बीच आपसी अनुभव आदानप्रदान र सिक्ने सिकाउने अवसर प्रदान गर्नुका साथै, बहु-भाषा परामर्शको व्यवस्थापन, प्रशासनिक जानकारीहरुको अनुवादकले निम्ति अनुवादकहरु नगरका विभिन्न क्षेत्रहरुमा आवश्यकता अनुसार पठाउने गर्दछ ।

IMG_20160809_094507

व्यापार:

① विदेशीहरूलाई परामर्श सेवा
② प्रशासनिक जानकारीको अनुवाद
③ वडाका विभिन्न सुविधाहरुमा अनुवादक पठाउनु
④ बहु-सांस्कृतिक आदानप्रदानसंबन्धि कार्यक्रमको कार्यान्वयन
⑤ जापानी भाषाको कक्षाहरु आयोजना गर्नु
⑥ अन्तर्राष्ट्रिय आदनप्रदान संगठनका गतिविधिहरुलाई समर्थन गर्नु
⑦ विदेशीहरूलाई जानकारी प्रसारण गर्नु
⑧ विदेशी स्वयंसेवक संगठनको निर्माणमा समर्थन
⑨ विदेशी र जापानी (नगरवासी कार्यकर्ता समूह) संग समन्वय


» यो काम गर्दछ