ओओता नगर प्राथमिक जापानी कक्षा


ओता वार्डद्वारा आयोजित, जापानी कक्षा शुरुवात गर्नेछौं ।

● वस्तु:
निम्न सबै शर्तहरू पूरा गर्ने व्यक्तिहरू
• 16 वर्ष उमेर पुगेको
•पहिलो पटक जापानी अध्ययन गर्दै गरेको,अथवा ती व्यक्तिहरू जो जापानी भाषामा दैनिक वार्तालाप गर्न सक्दैनन् ।

●क्षमता : ३० जना

● मिति र समय: २०१८ सालको जनवरी १४ तारिखदेखि मार्च ११ तारिखसम्मको हरेक आइतबार दिउँसो १ बजे~३बजे (कुल ८ पटक)
※ जनवरी २८ तारिखका दिन कुनै कक्षाहरू हुने छैनन् ।

● स्थान: उपभोक्ता जीवन शैली केन्द्र(ओता कु,कामाता ५-१३-२६) पहिलो तल्ला mics ओता कक्षा कोठा

● लागत: ५०० येन (कुल ८ पटक)

● सामग्रीहरु: हिरागाना, काताकाना, सरल दैनिक कुराकानी

● आवेदन विधि: आवेदन फारम भरी, बहुसांस्कृतिक संवर्धन केंद्रमा ल्याएर वा हुलाकमा पोष्ट गरेर वा ई-मेलद्वारा पठाउन सक्नुहुन्छ ।
 » Word » PDF

● आवेदन दिने समय सीमा: जनवरी १३,२०१८ (शनिबार)

【आवेदन / पूछताछ】
ओता वार्ड बहुसांस्कृतिक सिम्बायोसिस संवर्धन केंद्र
☎ ०३-६४२४-८८२२
फ्याक्स ०३-५७१०-६३३०
ईमेल info@micsota.jp