ओओता नगर प्राथमिक जापानी कक्षा


शुरुआती जापानी कक्षाका लागि ओओता आयोजकहरुले आयोजना गरिनेछ ।

लक्ष्य16 बर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका,पहिलो पटक जापानी अध्ययन गरेको अथवा जापानी भाषामा दैनिक कुराकानी गर्न असमर्थहरु ।
क्षमता३० जना
मिति र समयसन २०१७ जनवरी १५ तारिख ~ मार्च १२ तारिख आइतबार ※ जनवरी २९ तारिख विदा (जम्मा आठ पटक) दिउँसो १ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म
स्थानउपभोक्ता मामलाहरु संबन्धि केन्द्र (ओओता-कू,कामाता ५-१३-२६) पहिलो तल्ला, मिक्स ओओता कक्षा
बाल स्याहारकुनै छैन
लाग्ने खर्च५०० येन (सबै आठ पटक)
सामाग्रीहरुहिरागाना काताकाना, सरल दैनिक कुराकानी
आवेदन कसरी दिनेआवेदन फारम भरेर, बहुसांस्कृतिक संवर्धन केन्द्रमा ल्याउनोस् वा, कृपया ई-मेल द्वारा पठाउनुहोस्। आवेदन दिने अन्तिम म्याद: जनवरी १४ तारिख
आवेदन-संपर्क बहुसांस्कृतिक संवर्धन केन्द्र (मिक्स ओओता)
〒१४४-००५२ओओताकु कामाता ५-१३-२६
TEL: 03-6424-8822
FAX: 03-5744-1516
Email: mailto:info@micsota.jp