कार्यक्रम・कोर्स


कार्यक्रमको जानकारी

2017/09/09 २३औं जापानी भाषामा भाषण २०१७ दर्शकहरू चाहियो New!
2017/09/09 अन्तर्राष्ट्रिय शहर ओओता महोत्सवमा “स्काई डे” हानेदा New!

जापानी स्वयंसेवक पाठ्यक्रम


प्रकोप रोकथाम स्वयंसेवक पाठ्यक्रम


अन्य